Milé klientky, milí klienti,

údaje, které nám poskytujete, potřebujeme především proto, abychom vám rychle a s maximálním komfortem doručili objednané zboží a vyhověli všem vašim potřebám. Děláme maximum pro to, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí a v souladu s právními přespisy, včetně GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci registračního a nákupního procesu a na základě uzavření smlouvy na našem e-shopu www.bujonka.cz zpracováváme následující osobní údaje:

 • Při registraci:
  jméno a příjmení, e-mail, poštovní adresu, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo (stejné údaje zpracováváme i po vyplnění kontaktního formuláře)
  přihlašovací jména a hesla. Nemáme přístup ke skutečnému heslu
  údaje vzniklé na základě uskutečněných smluv – nakoupené produkty, vaše objednávky, informace a podklady, které nám v této souvislosti poskytnete
 • Zákazník při nákupu:
  Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení
  Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, veškerou komunikaci a podklady, které nám jako klient v souvislosti s plněním smlouvy poskytnete (poradenství, dotazy, info o produktech, reklamace atd.)
 • Partner při nákupu:
  Jméno, příjmení, firmu, IČ, DIČ, sídlo či místo podnikání, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresu, bankovní spojení

Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, veškerou komunikaci a podklady, které nám jako klient v souvislosti s plněním smlouvy poskytnete (poradenství).

Účel zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme s maximální péčí, abychom splnili své závazky, zákonné povinnosti a nabídli vám to nejlepší. To vše provádíme v souladu s evropskými i českými právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely:

Plnění smlouvy:
Pokud jste u nás nakoupili, uzavřeli jste s námi kupní smlouvu. Všechny vyžadované údaje jsou nutné:

 • abychom vám maximálně rychle a s co největším komfortem dodali zboží a
 • splnili vše, co jsme slíbili v rámci kroků před i po uzavření smlouvy a v ostatní vzájemné komunikaci.
 • pro zajištění komfortního zákaznického servisu a poradenství, o které nás často žádáte.
 • pro případ řádného a rychlého vyřešení případných reklamací.
 • pro případ budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

Plnění zákonných povinností:

Osobní údaje zpracováváme také pro účely plnění zákonných povinností stanovených zejména :

 • právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů
 • právními předpisy o dani z přidané hodnoty, dani z příjmu a dalších daňových předpisů
 • účetní právní předpisy.
 • a další evropské či české právní předpisy.


Zasílání newsletteru:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Shromažďované údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků mohou být předány třetí osobě, společnosti Bujónka s.r.o.,  pro potřeby marketingu (emailová adresa, telefonní kontakt pro zaslání sms). 

Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme oprávněni vám zasílat newslettery. Nemáme v úmyslu zahltit vás obtěžujícími e-maily, pečlivě vybíráme obsah, který zasíláme s velkými časovými intervaly. Nemáte-li zájem o:

 • časově omezené akce jako zvýhodněná balení, dárky, slevy či dopravu zdarma
 • informace o nově zveřejněných produktech a soutěžích
 • můžete se z odběru newsletterů odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu nebo kontaktovat přímo náš zákaznický servis.

Doba uchovávání a zpracovávání osobních údajů

Uchování a zpracování osobních údajů je za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis či probíhající soudní či správní řízení uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Pro účely zasílání přiměřených obchodních sdělení budou osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu 3 let od posledního nákupu na www.bujonka.cz. Poté budou osobní údaje smazány, skartovány či trvale anonymizovány.

Cookies

Naše stránky používají tzv. cookies nezbytné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Snažíme se o to, aby bylo pro vás nakupování, co nejjednodušší a nejpříjemnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
 • pro zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Jaká práva můžete uplatnit?

Máte naprosto legitimní právo mít kontrolu nad vlastními osobními daty. V souvislosti s jejich správou můžete vůči nám jako správci uplatnit řadu práv.:

Právo na přístup k informacím:

Máte samozřejmě právo požadovat po nás informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo požadovat vysvětlení ohledně jejich zpracování, včetně informací o tom, jaké z vašich osobních údajů zpracováváme.

Právo na opravu:

Máte také právo, aby vaše zpracovávané údaje byly vždy aktuální a přesné. Není-li tomu tak, můžete po nás požadovat opravu, aktualizaci či doplnění jakéhokoliv osobního údaje. Do doby, než přesnost údajů prověříme, můžete žádat omezení zpracování.

Právo na výmaz:

Máte také právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly zpracovávány vůbec. Z tohoto titulu můžete požadovat výmaz konkrétních osobních údajů. Nebude-li nám v tom bránit zákonná povinnost, povinnost ze smlouvy či oprávněný zájem samozřejme vaší žádosti na výmaz vyhovíme, příslušné údaje vymažeme, skartujeme či anonymizujeme.

Právo na přenositelnost:

Dalším z práv, které vám nová evropská úprava GDPR poskytuje, je právo požadovat tzv. přenositelnost osobních údajů na nového správce.

Právo podat námitku:

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu bujonka.cz nebo ve veřejném zájmu máte právo vznést námitku adresovanou bujonka.cz proti takovému zpracovávání. Jedná se zejména o případy, kdy vám budeme zasílat z důvodu oprávněného zájmu obchodní sdělení na základě kupní smlouvy či vašeho souhlasu.

Právo podat stížnost:

V souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů máte právo kdykoliv se obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností, a to v případech, kdy se domníváte, že dochází k porušování vašich práv týkajících se osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů?

Abychom vám mohli naše zboží řádně nabídnout na e-shopu, doručit je až k vám, mohou být vaše vaše osobní údaje dále zpřístupněny dalším subjektům:

 • provozovateli zajišťujícímu technické řešení a podporu e-shopu společnosti
 • provozovateli účetního systému a cloudového úložiště, na kterém je účetní systém bezpečně uložen
 • poskytovateli, u kterého máme elektronickou poštu,
 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • přepravcům za účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;
 • veřejným orgánům (např. policie).
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.

Kam se na nás můžete obrátit?

Správcem vašich osobních údajů na těchto webových stránkách je Lenka Vlasáková, se sídlem Kostelec 251, 696 51 Kostelec, identifikační číslo: 62815342. Velice rádi vám vyjdeme vstříc, poskytneme informace i vysvětlení, která budete potřebovat. Pokud budete cokoli potřebovat, obraťte se na kterýkoliv z níže uvedených kontaktů:

Zákaznický servis: info@bujonka.cz

Telefon: + 420 608 212 013.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 1. 4. 2022.